ORARI ALLENAMENTI E SPOGLIATOI 2019/2020

C A T E G O R I A LUNEDI SP MARTEDI SP MERCOLEDI SP GIOVEDI SP VENERDI SP
PRIMA CATEGORIA     20.00-21.45 3-4 20.00-22.00 3-4     20.00-22.00 3-4
JUNIORES REG.B 20.00-21.30 3-4     20.00-21.30 6-7 20.00-21.30 3-4    
ALLIEVI A 2003     18.30-20.00 7         18.30-20.00 7
ALLIEVI B 2004         18.30-20.00 2     18.30-20.00 2
GIOVANISSIMI A 2005     18.30-20.00 2     18.30-20.00 2    
GIOVANISSIMI B 2006 18.30-20.00 2         18.30-20.00 5    
ESORDIENTI A2007  18.30-20.00 5     18.30-20.00 5        
ESORDIENTI B 2008 17.00-18.30 6     17.00-18.30 6        
PULCINI A 2009     17.00-18.30 3     17.00-18.30 7    
PULCINI B 2010     17.00-18.30 5         17.00-18.30 5
PRIMI CALCI A 2011 17.00-18.30 7         17.00-18.30 4    
PRIMI CALCI B 2012         17.00-18.30 4     17.00-18.30 4
PICCOLI AMICI 2013/14 17.00-18.30 3         17.00-18.30 3    

ALLENAMENTO PORTIERI

C A T E G O R I A MARTEDI   MERCOLEDI   GIOVEDI   VENERDI  

ALLENATORE

CATEG./JUNIORES     20.15-22-00 ARB     20.15-22.00 ARB MAPELLI
ALLIEV/GIOV. 18.30-19.30 ARB     18.30-19.30 ARB     BELLONI
ESORD./PULCINI A     19.30-20.15 ARB     19.30-20.15 ARB MAPELLI
PULCINI B/PRIMI CALCI             17.00-18.00 ARB MUZZOLON